Tượng voi thờ gỗ mít- Sơn son thếp vàng

Liên hệ báo giá